OFERTA

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA

  • Analiza i rama pracy terapia MAES

  • Ocena rozwoju psychoruchowego niemowląt,

  • Ocena postawy ciała

  • Planowanie terapii

     

     

 

 

     

 

 60 - 90 min/150zł

TERAPIA FIZJOTERAPEUTYCZNA

  • Terapia MAES

  • Terapia neurorozwojowa,  w zespołach genetycznych, zaburzeniach neurologicznych, metabolicznych, spektrum autyzmu.

  • Terapia wad postawy

  • Terapia niemowląt

     

 

 

     

 

 45 min/100zł

TERAPIA MAES

  • Terapia przeznaczona dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zaburzeniami neurologicznymi. Oparta o indywidualną analizę i holistyczne podejście. Jej celem jest zapewnienie dziecku alternatywnej ścieżki rozwoju oraz rozwijanie nowych umiejętności, w kontekście funkcjonowania mózgu - w każdym aspekcie życia, nie tylko ruchowym. Więcej na stronie www.maestherapy.com

     

      45 min/100zł